Література

Публікуємо на цій сторінці видання, які написані видатними бджолярами, як України, так і зарубіжжя, та стануть у нагоді кожному пасічнику.

Горніч М.Л. «Підсадка і заміна бджолиної матки»

Зміст книги стосується широкого кола питань щодо підсадки і заміни бджолиних маток. Подана інформація відносно традиційних умов, які впливають на прийом маток. Дана спроба теоретичного обгрунтування операції підсадки маток на основі теорії бджолосім’ї як суперорганізму. Наведені методи прямої і непрямої підсадки маток, способи заміни маток маточниками і розплодом. Узагальнені дані щодо тихої заміни маток. Приведені дані щодо біології трутівочної сім’ї і методів виправлення трутівочних сімей. Подана інформація щодо об’єднання бджолосімей.

Для широкого кола пасічників, спеціалістів галузі, а також осіб, які цікавляться бджільництвом.

Горніч М.Л. «Медові вина»

Медоваріння — давній спосіб виготовлення медових вин, який колись процвітав в Україні. Автор пропонує широкому загалу пасічників прилучитися до відродження цієї галузі бджільництва, яка є одночасно і корисною, і вигідною. На думку автора, медове виноробство є одним із найдієвіших засобів для підняття прибутковості українського бджільництва.

У книзі розглянуто весь цикл виробництва медового вина, особливість окремих операцій, наведені способи розрахунку медового сусла. Значна увага приділяється виготовленню медово-плодоягідних і плодоягідно-медових вин. Здійснена спроба систематизувати знання з медоваріння як власні — автор протягом 20 років виготовляє медові вина на любительському рівні — так і досвід інших медоварів. Автор не оминув увагою роботи видатних виноробів минулого Корабльова І., Цесельського Т., Сербі нова І.

Для широкого кола пасічників і читачів, які цікавляться питаннями медоваріння.

Історія створення цієї книги.

25-26 лютого 2006 року в НАУ на кафедрі бджільництва відбувся семінар, метою якого було відродження українських традицій медоваріння. Захід організовано з ініціативи і при безпосередній організації Соломки Василя Олексійовича.

Семінар відвідало понад 70 чоловік з усієї України. На ньому були прослухані цікаві доповіді, в числі виступаючих був і автор цієї книги. Семінар викликав велике зацікавлення серед пасічницького загалу. На заключному засіданні за пропозицією Соломки В.О. було прийнято рішення узагальнити передовий досвід кращих медоварів України, які виступали на семінарі, і видати невелику книгу по матеріалам семінару. Роботу цю доручили виконати автору даної книги. Наскільки вміло виконано це завдання — на розсуд читача.

Винятково завдяки приватній ініціативі рядових пасічників значного розвитку набуло українське бджільництво на межі XX і XXI століть. Результатом такого стрімкого розвитку стало перевиробництво меду, затоварювання ринку, падіння цін на мед й отже, криза перевиробництва. Подібної економічної ситуації бджільництво України не знало кілька століть.

Ситуація є досить критичною на даний момент, криза може перерости в занепад, ознаки такого переходу ми вже спостерігаємо. У разі реалізації найгіршого сценарію, вихід із кризи займе довгі роки.

Для відродження українського бджільництва і збільшення його прибутковості, на думку ряду ентузіастів, медове виноробство є одним з найдієвіших і найважливіших засобів, що дозволяє переробити надлишок меду на ринку в більш цінний продукт — медове вино.

Розвиток цієї галузі бджільництва стримується відсутністю знань у пасічників щодо технології медового вина.

Останні, варті уваги книги на теми медоваріння, написані на хорошому науковому рівні, були видані ще на початку XX століття і є тепер бібліографічною рідкістю.

Технологічно галузь медоваріння обіймає собою три сфери: великі виноробні підприємства (відсутні в Україні вданий момент), невеликі приватні підприємства, що виготовляють медове вино на продаж, і домашнє медоваріння, що має на меті виготовлення медового вина для себе, для знайомих, родичів і друзів.