Угода з користувачем

Я згоден(а) з умовами даної Угоди з користувачем (надалі − Угода) і зобов’язуюся беззастережно і повною мірою виконувати всі її положення.

Розділ 1. Основні поняття та визначення

1.1. Веб-сайт www.pasika.news (надалі – Веб-сайт) – сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, що об’єднані доменом pasika.news

1.2. Адміністрація Веб-сайту (Редакція) – особа, вказана в Розділі 10 даної Угоди.

1.3. Реєстрація – конклюдентні дії, що дають змогу будь-якій особі, що погоджується з усіма без виключення умовами даної Угоди, стати Користувачем Веб-сайту. Реєстрація здійснюється виключно на добровільній основі та відповідає дійсним намірам Користувача.

1.4. Користувач Веб-сайту (Користувач) – будь-яка фізична особа, яка заповнила відповідну реєстраційну форму на Веб-сайті (самостійно та/або за допомогою батьків чи опікунів, якщо особі менше 14 років), по завершенні процесу реєстрації якій присвоєно Ім’я Користувача (Логін) та Пароль, та яка погоджується та зобов’язується виконувати умови даної Угоди від свого імені, від свого імені зі згоди одного зі своїх батьків/законного представника чи від імені неповнолітнього, одним з батьків чи законним представником котрого вона є.

1.5. Особистий кабінет (Профіль, Обліковий запис) – частина Веб-сайту, створена кожним Користувачем при Реєстрації, що містить інформацію про Користувача та містить набір прав Авторизованого доступу до Сервісів Веб-сайту.

1.6. Ім’я Користувача (Логін) – вказана при Реєстрації адреса електронної пошти Користувача.

1.7. Пароль – послідовність символів, що відома лише Користувачу, що зберігається в Системі в зашифрованому вигляді та використовується в парі з Логіном для Автентифікації Користувача.

1.8. Автентифікація – засвідчення правомочності дистанційного звернення Користувача до Веб-сайту, що здійснюється за допомогою Логіна та Пароля.

1.9. Авторизований доступ – доступ за умови успішної Автентифікації.

1.10. Сервіси (як платні, так і безоплатні) – продукти та/або послуги, що пропонуються та/або надаються Користувачу в рамках функціонування Веб-сайту з метою реалізації функцій та використання результатів функціонування Веб-сайту у відповідності до даної Угоди. Порядок та умови надання платних Сервісів визначається відповідною угодою.

1.11. Угода з Користувачем – текст даної Угоди між Адміністрацією та Користувачем. Виконання умов даної Угоди є необхідною умовою для використання Користувачем Веб-сайту.

Розділ 2. Загальні положення

2.1. Дана Угода поширюється на всіх Користувачів Веб-сайту, незалежно від мети їхнього використання Веб-сайту, і являє собою публічну оферту. Дія даної Угоди поширюється на Користувачів з моменту Реєстрації та кожного наступного доступу до Веб-сайту за допомогою Логіна та Пароля. Натискання кнопки «Зареєструватися» означає повну та беззастережну згоду Користувача з даною Угодою (акцепт оферти). У випадку незгоди з цією Угодою або з її окремими положеннями, Користувач зобов’язується припинити перегляд та користування Веб-сайтом.

2.2. Чинна редакція даної Угоди міститься за посиланням: https://pasika.news/угода-з-користувачем Адміністрація залишає за собою право змінювати чи доповнювати текст даної Угоди в будь-який момент без попереднього чи наступного повідомлення Користувача про це. Користувач самостійно відстежує зміни до даної Угоди і знайомиться з чинною редакцією Угоди. Продовження використання Веб-сайту Користувачем після внесення змін чи доповнень до Угоди означає прийняття та згоду Користувача з такими змінами чи доповненнями.

Розділ 3. Правила доступу до Веб-сайту

3.1. Для використання Сервісів Веб-сайту Користувач здійснює Реєстрацію на Веб-сайті.

3.2. При Реєстрації Користувач зобов’язаний перевірити точність своїх даних, що вносяться у відповідну реєстраційну форму. Вся і будь-яка персональна інформація надається Користувачем за власним бажанням для використання Сервісів Веб-сайту.

3.3. Користувач приймає на себе всю відповідальність за схоронність та збереження в таємниці Логіна та Пароля, в тому числі за дотримання всіх заходів безпеки, а також за всі дії, що здійснені з використанням Логіна та Пароля Користувача.

3.4. У випадку втрати Пароля Користувач може пройти необхідну процедуру, передбачену на Веб-сайті для відновлення Пароля.

3.5. Користувач зобов’язується використовувати Веб-сайт виключно у відповідності до даної Угоди.

3.6. Видалення Особистого кабінету (Профілю) Користувача з Веб-сайту може бути здійснено Адміністрацією за особистим письмовим зверненням Користувача та/або за наявності підстав, передбачених даною Угодою.

3.7. Користувач погоджується з обов’язком невідкладно повідомити Адміністрацію про будь-яке порушення безпеки, пов’язане з доступом до Веб-сайту, що здійснено з використанням Логіна та Пароля Користувача без його відома і без його згоди. Адміністрація не бере на себе відповідальність ні за які наслідки порушення безпеки, в тому числі втрату, зміну чи знищення даних, що мали місце в результаті Авторизованого доступу третіх осіб до Веб-сайту за допомогою Логіна та Пароля Користувача.

3.8. Адміністрація надає автоматизовані засоби для відновлення Паролю. При цьому Адміністрація залишає за собою право обмежити використання таких засобів, а також тимчасово чи повністю призупинити їхню роботу. Адміністрація не несе відповідальності за втрату інформації для доступу до Веб-сайту, що сталась з вини або необережності Користувача, а також за будь-які наслідки, що можуть виникнути внаслідок цього.

3.9. Користувач зобов’язується дотримуватись, зокрема, але не обмежуючись, розділів 6 та 7 даної Угоди. Користувач усвідомлює, що Адміністрація має право на власний розсуд і без спеціального повідомлення чи попередження обмежити доступ Користувача до Веб-сайту через порушення вимог, зокрема, розділів 6 та 7 Угоди.

Розділ 4. Персональна інформація про Користувача

4.1. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Користувач надає Адміністрації згоду на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги. Користувач погоджується з тим, що володілець має право надавати доступ та передавати персональні дані Користувача третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки. В тому числі, на перевірку зазначеної при Реєстрації інформації, та не заперечує проти передачі для можливого необхідного з’ясування даної інформації третім особам, а саме: фінансовим установам, іншим фізичним та/або юридичним особам.

4.2. На Веб-сайті, в разі, коли Користувач реєструється, робить замовлення, бере участь в акції або іншим чином взаємодіє з Адміністрацією, Адміністрація збирає як особисту інформацію, так і загальні дані.

4.3. Особиста інформація стосується окремого споживача − приміром, прізвище, імʼя, по-батькові, номер телефону, e-mail тощо. Такі дані Адміністрація отримує лише від осіб, які надають їх свідомо та з власного бажання. Наприклад, зареєструвавшись на Веб-сайті, або вказуючи ім’я та електронну адресу із запитом на отримання подальшої інформації від Адміністрації. Адміністрація не вимагає Реєстрації або надання такої інформації для перегляду Веб-сайту та отримання доступу до його змісту.

4.4. Для того, щоб зробити замовлення товарів/послуг, брати участь у акціях або іншим чином взаємодіяти з Адміністрацією, Користувач повинен уважно ознайомитися зі своїми правами та обов’язками щодо обробки персональних даних, які зазначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», уважно ознайомитися з даною Угодою, а також висловити свою повну згоду з її умовами.

4.5. Якщо Користувач не погоджуєтеся з будь-якою з умов даної Угоди та вищезазначеного положення про захист персональних даних, він зобов’язується негайно припинити перегляд чи використання Веб-сайту та Сервісів.

4.6. Користувач має право в будь-який момент відкликати свою згоду на використання особистої інформації (персональних даних). Для цього Користувачу достатньо надіслати повідомлення електронною поштою, з поміткою в темі листа «Персональні дані», за адресою: info.pasika.ua@gmail.com.

4.7. Персональні дані Користувача, вказані ним при Реєстрації, обробляються Адміністрацією та можуть бути використані для таргетованої реклами та Сервісів для Користувача. Адміністрація діє відповідно до цієї Угоди та на підставі чинного законодавства України. Володільцем та Розпорядником персональних даних є Адміністрація, яка має право зберігати персональні дані стільки, скільки необхідно для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, або до моменту видалення чи відкликання Користувачем цих даних.

4.8. Особиста інформація, як зазначалось вище, надходить безпосередньо від Користувача та з його відома. Так, коли Користувач реєструється на Веб-сайті, здійснює замовлення товару/послуги, Адміністрація отримує надану Користувачем інформацію.

4.9. Адміністрація не продає, не передає та не розголошує особисту інформацію про Користувачів, яку отримує через Веб-сайт, третім сторонам без попередньої згоди Користувачів. Адміністрація розкриває особисту інформацію лише у випадках, визначених чинним законодавством України, а також:

4.9.1 у випадку запобігання злочину або завдання шкоди Адміністрації або третім особам;

4.9.2 третім особам, що надають Адміністрації підтримку та послуги, за допомогою яких Користувач отримує доступ до свого замовлення через Веб-сайт.

4.10. Адміністрація має право надати загальну інформацію про відвідувачів Веб-сайту (наприклад, відсоток відвідувачів Веб-сайту жіночої та чоловічої статі) рекламним агенціям, бізнес-партнерам, спонсорам та іншим третім сторонам, щоб налаштувати або розширити зміст і рекламу на Веб-сайті для споживачів.

Розділ 5. Правила користування Веб-сайтом

5.1. Адміністрація не контролює зміст Профілю Користувача і тому не гарантує його точність, повноту чи якість. Адміністрація ні за яких умов не несе відповідальності за зміст, в тому числі за можливі помилки, а також будь-яку форму збитків чи шкоди, спричиненої в результаті використання Веб-сайту.

5.2. Адміністрація не несе відповідальності у випадках прямих чи непрямих фінансових чи інших втрат Користувачів, викликаних тимчасовою непрацездатністю Веб-сайту з наступних причин: планові чи позапланові технічні чи профілактичні роботи, технічні перебої інтернет-провайдерів, комп’ютерних мереж, серверів чи засобів, а також протиправні дії третіх осіб (з умислу, без умислу чи з необережності), дії самого Користувача чи форс-мажорні обставини. При цьому Адміністрація бере на себе зобов’язання докласти максимум зусиль для відновлення працездатності Веб-сайту в найкоротші строки. Адміністрація забезпечує функціонування Веб-сайту в цілодобовому режимі, проте не гарантує відсутність переривів, пов’язаних з технічними неполадками чи проведенням профілактичних робіт.

5.3. Адміністрація має право змінювати оформлення та зовнішній вигляд Веб-сайту, його зміст, змінювати, вилучати та/або доповнювати Сервіси, програмне забезпечення та будь-які інші об’єкти, що використовуються чи зберігаються на Веб-сайті, з повідомленням про це Користувача або без такого.

Розділ 6. Правила розміщення інформації, що охороняється законами про інтелектуальну власність

6.1. Всі матеріали, що представлені на Веб-сайті, включаючи зображення, програмний код, логотипи, графіку, торгові марки, звуки, фото- та відеоматеріали тощо, є об’єктами інтелектуальної власності та охороняються законом.

6.2. При використанні Веб-сайту заборонені будь-які дії Користувачів, що можуть завдати шкоди чи порушити права інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб. За такі дії Користувач несе відповідальність особисто і в повному обсязі, а також зобов’язується компенсувати Адміністрації та/або відповідному правовласнику, чиї права порушено, всі документально підтверджені збитки.

6.3. На Веб-сайті Користувач вправі публікувати і використовувати виключно ті повідомлення, об’єкти та інформацію (включаючи, але не обмежуючись, зображення Профілю, текст коментаря, фотографії тощо), котрі не порушують чинне законодавство України та/або права третіх осіб. У випадку якщо такий твір є об’єктом інтелектуальної власності чи включає його, Користувач гарантує, що має право на таке використання. Публікуючи, розміщуючи вказані об’єкти на Веб-сайті, Користувач даним надає Адміністрації право (невиключну безоплатну ліцензію) використовувати їх без обмежень по території та строку, необмежену кількість разів, шляхом відтворення, розповсюдження, перекладу, публічного виконання, сповіщення (в ефір і по кабелю), показу, демонстрації, доведення до загального відома публіки таким чином, що кожен має доступ до них в будь-який час та з будь-якого місця за своїм власним вибором.

6.4. Адміністрація залишає за собою право блокувати та/або видаляти будь-яку інформацію, розміщену Користувачем, якщо вона порушує будь-які права третіх осіб, в тому числі, але не виключно: авторські, суміжні, ділову репутацію, а також на вимогу правовласника або без такої.

6.5. Адміністрація ні за яких умов не несе відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, якщо таке порушення було зумовлено діями Користувача.

6.6. Адміністрація пропонує авторам та правовласникам розмістити свої твори на Веб-сайті для їхнього використання Користувачами на підставі відповідного Ліцензійного договору (умови та порядок укладення якого узгоджуються через звернення зацікавлених осіб до Адміністрації).

Розділ 7. Заборонене використання Веб-сайту

7.1. Користувачам заборонено використовувати Веб-сайт для:

●      розміщення, створення, завантаження, надсилання чи будь-якого іншого способу публікації інформації наступного змісту:

●      інформації, що зачіпає почуття гідності, принижує, погрожує, ображає чи будь-яким іншим чином порушує права особи, розпалює міжнаціональну, міжетнічну ворожнечу;

●      порушує права та/або інтереси будь-яких третіх осіб;

●      рекламну, що спеціально не дозволена Адміністрацією;

●      інформацію, що містить віруси чи інші комп’ютерні коди, файли чи програми, які можуть знищити чи обмежити функціональність Веб-сайту, програмного забезпечення, комп’ютерного чи телекомунікаційного обладнання;

●      використання чужих Логіна та Пароля з метою видати себе за іншу особу без достатніх на те підстав;

●      переслідування, спричинення неспокою іншим особам;

●      збору чи зберігання конфіденційних даних про інших Користувачів;

●      свідомого чи несвідомого порушення законодавства;

●      завдання шкоди (як майнової, так і немайнової), шкоди діловій репутації Веб-сайту чи Адміністрації.

Розділ 8. Модерація

8.1. Адміністрація залишає за собою право проводити Модерацію всіх матеріалів, що розміщені чи підлягають розміщенню на Веб-сайті Користувачами, тобто слідкувати за змістом та якістю цих матеріалів і, у випадку необхідності, на власний розсуд, без попередження та пояснення причин видаляти чи блокувати доступ до таких матеріалів. Адміністрація не приймає на себе відповідальності ні за які наслідки дій, що мають місце в рамках процедури Модерації.

8.2. Користувач погоджується з правом Адміністрації обмежувати чи блокувати доступ до Веб-сайту чи вживати інших заходів до Користувача, що порушує умови даної Угоди або норми чинного законодавства України, або законні права та інтереси третіх осіб, про що від них отримана відповідна скарга. Характери цих заходів, включаючи тривалість та рівень обмеження доступу, визначаються Адміністрацією на власний розсуд і можуть бути вжиті без попереднього та наступного повідомлення Адміністрацією такого Користувача.

8.3. У випадку порушення умов даної Угоди Адміністрація має право вживати заходів, необхідних для захисту своїх прав та інтересів, незалежно від строку давності цих порушень. Таким чином, бездіяльність з боку Адміністрації при порушенні Користувачами даної Угоди не позбавляє Адміністрацію права вживати необхідних заходів захисту.

8.4. Право Адміністрації на Модерацію не є обов’язком, а є правом Адміністрації. Модерація здійснюється в обсягах, що встановлюються Адміністрацією.

Розділ 9. Заключні положення

9.1. Всі спори між Користувачем та Адміністрацією вирішуються шляхом переговорів, а у випадку неможливості такого врегулювання − в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України.

9.2. Взаємовідносини Сторін за цією Угодою регулюються законодавством України.

9.3. Адміністрація має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини цієї Угоди в будь-який час, без попереднього повідомлення. Користувач зобов’язується час від часу переглядайте дану Угоду, щоб знати про її зміни та оновлення. Усі зміни до цієї Угоди набувають чинності з моменту їх публікації на сайті https://pasika.news/. Якщо Користувач реєструється, використовує Веб-сайт, робить замовлення або іншим чином взаємодіє з Адміністрацією, він погоджується з усіма умовами даної Угоди в редакції, що діє на цей момент.

Розділ 10. Адреса та банківські реквізити Адміністрації:

ФОП Солдатов Денис Костянтинович

Код ЄДРПОУ: 2774911197; 

адреса: 36008, м. Полтава, вулиця Полюсна, будинок 12/100; 

для листування: 61022, м. Харків, а/с 4533; 

рахунок IBAN: UA913515330000026002060380817 в ПАТ “Приватбанк” 

E-mail: info.pasika.ua@gmail.com