зрение пчелы
Біологія бджоли

Чи все ми знаємо про бджіл

Як спiлкуються бджоли мiж собою? Вiдомо, що за допомогою кругових або хвильових танцiв у вулику на стільниках бджоли одержують iнформацію: віддаленість та напрямок взятку, води, нового житла для роя.

Але не тiльки через танці, а ще й через запах квiтів, якi вони відвiдали, саме тих, якi в цей час мали найбiльше нектару. У вулику завжди темно тому побачити цi танцi бджоли не можуть, але вони запам’ятовують положення тiла танцівниці по вiдношенню до сонця саме в цей час доби, доторкаючись своїми вусиками та передаючи інформацiю iншим. 

Під час польотів бджоли орієнтуються i запам’ятовують розміщення окремих предметів за допомогою земного магнітного поля.

Найбiльш дивовижним органом у комах, зокрема у бджоли є очі, за допомогою яких пiзнається бiльше, ніж 90% навколишнього свiту. Око бджоли досконаліше вiд людського, бо може сприймати невидимі для людини ультрафіолетові промені. Це дає комахам змогу орієнтуватися під час польоту, навiть тоді, коли сонце закрите хмарами.

У бджоли є два складних (їх ще називають фасетковими, бо складаються з багатьох вiчок – фасеток) ока з обох бокiв голови i три простих ока, які у бджоли та матки розташованi на тім’яній частинi голови, а в трутня змiщенi на лоб.

За допомогою нерухомих очей бджоли сприймають зображення окремих частин предмета, а в мозку утворюється зображення предмета в цiлому. Така будова очей дає змогу найкраще орiєнтуватися під час польотiв, швидше вiдшукувати квіти, безпомилково знаходити своє житло. Значения простих очей ще точно не з’ясовано. Припускають, що бджоли користуються ними тiльки у вуликах.

За допомогою зору, нюху та пам’ятi бджола безпомилково повертається до вулика з взятком, де на льотку її зустрічає охорона. Чужу бджолу охорона не пускає у вулик, тодi як трутнiв впускає безперешкодно.

Зiбраний i принесений у вулик нектар та пилок бджоли розмiщують у чарунках стiльникiв, виготовлених з воску. Бджоли єдинi серед комах виробляють вiск. Залежно вiд призначення чарунки розміщуютъся у рiзних частинах стiльникiв, неоднакові за розмiром, але завжди мають шестикутну форму.

Чому саме шестикутну? Тому, що дно кожної чарунки складається з трьох пластинок, якi мають форму ромба і є частинами дна трьох iнших чарунок з другого боку стiльника, а кожна зі стiнок чарунки є однією зi стiнок шести iнших чарунок. Завдяки цьому стільник має велику мiцнiсть та малу матеріаломiсткiсть.

Якщо б чарунки були іншої форми, наприклад круглої, то мiж залишався б невикористаний простiр і кожна чарунка повинна була б мати власну стiнку, а для цього потрiбний був би додатковий будiвельний матерiал – вiск, який бджоли витрачають дуже економно: лише нiж 40-50 г для вiдбудови на вощині одного стiльника.

Основним продуктом, який виробляють бджоли, є мед. Щоб наповнити медовий зобик , бджолi необхiдно вiдвiдати до тисячi квіток. Коли нектар перетвориться у стільнику на мед, бджоли запечатують йога восковими кришечками.

Бджола перед вильотом за взяткам набирає у зобик трошки меду для живлення пiд час польоту, ним вона також змащує кошички на заднiх нiжках, щоб зiбраний квiтковий пилок тримався пiд час польоту, адже летить бджола зi швидкiстю до 60 км/год,
Мед є цiнним бiологiчно активним продуктом i не потребує перетравлення у шлунково-кишковому трактi, а безпосередньо через кровоноснi судини потрапляє у кров.

Джерело: “Український пасічник”, 2010 рік, №2, с. 24.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *