Біологія бджоли

Щодо стандарту Карпатських бджіл

Пiд час огляду бджолиних сiмей на будь якiй пaciцi вiдразу привертають увагу такi ознаки бджiл як забарвлення тiла, миролюбнiсть чи агресивнiсть, поведiнка на вийнятiй з гнiзда рамцi. Та є й iншi важливi бiологiчнi та господарсько кориснi ознаки, якi потребують для вивчення бiльш тривалого часу. Це…